Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini obracivilmaspau.com pertanyen a El Siglo XX, amb domicili al Carrer Sant Pau, 15, CP 17600, Figueres, Girona, telèfon +34 972 5023 47, correu electrònic hola@elsigloxx.com i CIF:.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de El Siglo XX o de terceres persones amb qui El Siglo XX ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. El Siglo XX difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. difon tota aquesta informació adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de El Siglo XX.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. El Siglo XX no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a elsigloxx.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. El Siglo XX no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

El Siglo XX declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. El Siglo XX no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per El Siglo XX.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), El Siglo XX informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per El Siglo XX, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de El Siglo XX, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre amb dues parts.

Així mateix, El Siglo XX informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Carrer Sant Pau, 15, CP 17600, Figueres, Girona.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a El Siglo XX, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que El Siglo XX  té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Autorització per enllaçar amb puntozerovisual.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.